Tryk for at komme til forsiden

Sitemap | Varekurv

Detailbutikker

Lyd- og billedeløsninger til detailbutikker er Pro-Partners største kompetenceområde. Drejer det sig om musik, varsling, overvågning eller digitale skærme, har Pro-Partner med mere end 10 års erfaring stor ekspertice på området.

 

Musikken i butikken

Pro-Partner har gennem tiden leveret et meget stort antal musikløsninger til detailbutikker overalt i Europa. For mange detailkæder, arkitekter og indretningsfirmaer er en Pro-Partner musikløsning en naturlig del af en nyåbning, modernisering eller ombygning. Vi tager udgangspunkt i de sanser, kunderne anvender i en indkøbssituation. Den rette musikstimulering påvirker såvel kunden, som personalet meget positivt.
 
Kontakt os hvis du vil vide mere om "sanser i detailhandlen", eller hvis du ønsker at modtage vores hvidbog om Business music i baggrund og historie.

 

 

 

 

Talevarsling i butikker

Detailhandlen er de seneste år blevet pålagt, at butikkerne skal have godkendte varslingsanlæg installeret. Dette skyldes, at de personer, der opholder sig i butikkerne ikke har kendskab til de eksisterende flugtveje men kan ved hjælp af varsling selv bringe sig i sikkerhed. Det er en del af bygningens brandsikring, og varsling med talende besked er her den mest hensigtsmæssige metode. Pro-Partner leverer et af verdens bedste talevarslingsanlæg og kan tilpasse det lokalets størrelse og indretning. Vi monterer og sikrer, at anlægget har den rette lyddækning, tydtryk og taleforståelighed og at installationen er korrekt udført.  

Pro-Partner Service & Solutions ApS · Ringstedvej 661 · 4100 Ringsted · Tlf. 56 13 00 50 · pp@pro-partner.dk